ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ: ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *